Kontakti

Bashkia Prevezë

El. Venizelou & Mpahoumi 2, 48100, Preveza
Greqi
http://www.dimosprevezas.gr/
E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Bashkia Finiq

Vlorë, Finiq 9716
Shqipëria
www.bfiniq.gov.al
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com

Universiteti i Janinës- Llogari e Veçantë e Fondeve të Kërkimit- Departamenti Pedagogjik për Edukatorët e Kopshtit

 Universiteti i Janinës, Ioannina 45100
Greqia
http://www.rc.uoi.gr/
E-mail: rescomm@cc.uoi.gr

Email

Forma e Kontaktit