Δικαιούχοι

Δήμος Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητας Πρέβεζας και στη Περιφέρεια Ηπείρου. Ο σημερινός Δήμος δημιουργήθηκε κατά τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης του 2011 με τη συγχώνευση 3 πρώην Δήμων που έγιναν Δημοτικές Ενότητες. Ο Δήμος της Πρέβεζας καλύπτει μια έκταση 66, 8 km2, ενώ ο πληθυσμός υπολογίζεται σε 31.733 πολίτες, σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Ο Δήμος απασχολεί περισσότερους από 90 υπαλλήλους που καλύπτουν όλες τις διοικητικές και τεχνικές ανάγκες. Το προσωπικό έχει σημαντική εμπειρία σε θέματα εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που έχουν συμμετάσχει σε πολλά παρόμοια έργα. Έχει εμπειρία στην υλοποίηση περιφερειακών έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Ο Δήμος έχει εκπονήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια της Πρέβεζας, συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΤΠΑ

Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100, Πρέβεζα
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.dimosprevezas.gr/
E-mail: contact@1485.syzefxis.gov.gr

Δήμος Φοινίκης

Ο Δήμος Φοινίκης βρίσκεται στην περιοχή της Αυλώνας. Περιλαμβάνει 58 χωριά, τα οποία κατοικούνται κυρίως από τα μέλη της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Η συνολική έκταση του Δήμου είναι 44.100 στρέμματα, πλούσια σε αρχαιολογικά και φυσικά μνημεία, τα οποία στο μέλλον μπορούν να προσφέρουν οικονομική ανάπτυξη μέσω του τουρισμού. Το προσωπικό του, 200 σε αριθμό, αποτελείται από διοικητικό προσωπικό, ειδικό σε όλους τους τομείς και εξειδικευμένους εργαζόμενους. Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων της ΕΕ, στη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και στην τεχνογνωσία πληροφορικής. Ο Δήμος έχει αποκτήσει επαρκή εμπειρία από έργα Interreg όπως το MileSTONES I & II, το RHYTHM και το NCNET.

Διεύθυνση: Αυλώνα, Φοινίκη 9716
Χώρα: Αλβανία
Ιστοσελίδα: www.bfiniq.gov.al
E-mail: bashkia.finiq@gmail.com

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας βρίσκεται στα Ιωάννινα στην Περιφέρεια Ηπείρου. Το Πανεπιστήμιο απασχολεί 863 υπαλλήλους, με 214 από αυτούς, να καλύπτουν τις διοικητικές και τεχνικές ανάγκες. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διαθέτει εκτεταμένες γνώσεις σχετικά με την υλοποίηση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει υλοποιήσει πολλά έργα ως Επικεφαλής Δικαιούχος ή Δικαιούχος Έργου. Επιπλέον, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων ή / και προγραμμάτων σπουδών, π.χ. Το Erasmus + ÉPOQUE, ενώ το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής απασχολεί ειδικούς στις Τεχνολογίες Ιστού και στον Προγραμματισμό Αντικειμένου.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45100
Χώρα: Ελλάδα
Ιστοσελίδα: http://www.rc.uoi.gr/
E-mail: rescomm@cc.uoi.gr